Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

       Mateřská škola Znojmo, nám. Republiky 15,

příspěvková organizace

 nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, tel. 731629546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

 

Č.j.: 141/2018

 

Stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2018/2019

 

    Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

220,-Kč / měsíčně

 

      Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

 

     V době prázdnin v červenci a srpnu, pokud dítě nebude přítomno ani jeden den, úplata se snižuje na polovinu tj. 110,-Kč

 

     Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet ve SBERBANK.

 

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo dne 4. 5. 2018                      

 

 

Mgr. Lenka Nováčková

ředitelka školy