Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15,

příspěvková organizace

nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, IČO: 709 83 534 tel. 731 629546,

e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

 

 

 

 

Č.j.: 135/2019

 

Stanovení úplaty

za předškolní vzdělávání

v mateřské škole

pro školní rok 2019/2020

 

 

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

 

 

250,-Kč / měsíčně

 

 

 

    Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

 

V době prázdnin v červenci a srpnu, pokud dítě nebude přítomno ani jeden den, úplata se snižuje na polovinu tj. 125,-Kč

 

    Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet ve SBERBANK.Č. účtu je: 4211155625/6800

 

 

Znojmo dne 2. 5. 2019                     

 

 

Mgr. Lenka Nováčková

ředitelka školy