Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnkách v MŠ

 

 

Školní vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání

PLATNÝ OD 1.9.2018

 

PO CELÝ ROK

-

DO PŘÍRODY KROK

 

depositphotos_64700271-stock-illustration-cartoon-kids-and-their-teacher.jpg

 

Cíle na školní rok 2019/2020:

§ Učit děti vnímat vodu ve všech jejich podobách (šetřit vodou; mít poznatky o vodě; kde vodu najdeme; kdo žije ve vodě; nač je voda potřeba; pokusy s vodu)

 

§ Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu (vaření, pečení, manipulace s předměty – váleček, nůž…)

 

§ Motivovat a podporovat děti k všestrannému pohybu (chůze, běh, lezení plazení, přelézání, házení, chytání… - ve třídě, v tělocvičně v přírodě….)

 

§ Rozvíjet u dětí všechny druhy gramotnosti (předčtenářské, předmatematické, ICT gramotnost i gramotnost sociální – komunikace s okolím, naslouchání druhým, dítě se zajímá o kamarády, společně si hrají, podílí se na tvorbě pravidel ve třídě…) 

§    Vést děti k vytváření kladných sociálních vztahů za podpory rodiny (navazování spolupráce s rodinou, pomoc při různých akcích, čtení rodičů i prarodičů dětem…)

 

ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a je rozdělen do 4 hlavních integrovaných bloků:

  • PODZIM MALUJE
  • ZIMA ČARUJE
  • JARO POKUSY DĚLÁ
  • LÉTO NÁS DO PŘÍRODY VOLÁ

 

Na tyto integrované bloky navazuje společné plánování na jednotlivých třídách, na kterém se společně podílí děti a jejich paní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Motivovat