Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedie v MŠ

LOGOPEDIE V MŠ

 

Naším cílem je maximální rozvoj komunikačních dovedností s přihlédnutím k individuálním schopnostem dětí.

 

MŠ nám. Republiky nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. V MŠ máme vlastní logopedku, je to paní ředitelka Mgr. Lenka Nováčková, která s dětmi pracuje, jak individuálně, tak skupinově. Máme i dvě logopedické asistentky, které s dětmi provádí dechová a artikulační cvičení ve skupinkách.

 

Na odloučeném pracovišti MŠ Rudoleckého máme 3 logopedické asistentky, které pracují podle rad logopedky z SPC pro vady řeči ve Znojmě. Zaměřují se na společné procvičování mluvidel – dechová a artikulační cvičení. O radu, jak s dětmi dále pracovat mohou požádat logopedku MŠ – p. ředitelku.

 

Řeč je základním nástrojem zdravé komunikace

a slouží i k rozvoji dětského myšlení.

 

 

Individuální intervence na MŠ nám. Republiky provádí logopedka.

Její práce je zaměřena na:

·       Logopedickou diagnostiku

·       Logopedická intervence (diagnostika, terapie, prevence)

·       Zpracování zpráv z logopedických depistáží

·       Poradenská činnost pro rodiče

·       Po domluvě s rodiči ukázka práce s jejich dítětem

 

Děti mají zavedené logopedické sešity, podle kterých doma pracují s rodiči. Se Děti si zde mohou obrázky vybarvovat. Rodiče mohou psát postřehy či dotazy logopedce. Sešity je nutné nosit do MŠ a zase si je odnášet domů k procvičování mluvidel.

Rodiče mají možnost, kdykoliv se přijít podívat na naši společnou práci.

Spolupráce mezi rodinou a MŠ při logopedii je velice důležitá. Bez vzájemné spolupráce je logopedická intervence velice obtížná.

 

 

Skupinová intervence probíhá ne třídách buď s logopedickým asistentem nebo s logopedkou. Vše probíhá zábavnou, hravou formou, tak aby si děti neuvědomovaly, že se něco učí a dokázaly ve skupině překonat své řečové obtíže.

Řeč je totiž důležitá pro harmonický rozvoj celé dětské osobnosti.

 

 

Individuální intervence probíhá 1x týdně:

 

Lichý týden:pusa.jpg

Pondělí 8:00-9:30 hod.     Sluníčka a část Motýlků

Středa   8:00-9:30 hod.     Druhá část Motýlků a Žabičky

 

Sudý týden

Pondělí 8:00-9:30 hod.      Sluníčka

Úterý    8:00-9:30 hod.      Motýlci                            

Středa   8:00-9:30 hod.      Žabičky

 

 

Správnou výslovnost ovlivňuje mnoho faktorů:

Vytváření jednotlivých hláse, zejména těch artikulačně náročnějších trvá určitou dobu.

Proto nepřesná nebo odchylná výslovnost je jev pouze  přechodný  –  vývojový.  Tento jev se v průběhu dalšího  vývoje,  rozvojem  motoriky  mluvidel  a  sluchové  diferenciace,  ve  většině případů upraví.   Mateřská škola je  ideální  prostředí pro  rozvíjení  dětskéřeči. Paní  učitelky mají široké možnosti věnovat se cíleně a opakovaně rozvoji smyslového vnímání a obratnosti mluvidel,  rozvoji  fonematického  sluchu,  rozvíjení  slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, což mohou provádět během celého dne formou hry.

K logopedické  prevenci  patří i rozvoj  jemné  a  hrubé  motoriky,  pracovní, hudební a  výtvarné činnosti.  Smyslem  logopedické  prevence  je  předcházení  vadám  v jejich  celé  šíři.

 

Velmi důležitý pro děti je mluvní vzor učitelky a rodičů.

 

 

 

                                                                                                

                                                                Zpracovala:

                                               Mgr. Lenka Nováčková-logoped

                                                                ředitelka MŠ