Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedie v MŠ

 

LOGOPEDIE V MŠ

 

Naším cílem je maximální rozvoj komunikačních dovedností s přihlédnutím k individuálním schopnostem dětí.

 

MŠ nám. Republiky nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. V MŠ máme vlastní logopedku, je to paní ředitelka Mgr. Lenka Nováčková, která s dětmi pracuje, jak individuálně, tak skupinově. Máme i dvě logopedické asistentky, které s dětmi provádí dechová a artikulační cvičení ve skupinkách.

 

Na odloučeném pracovišti MŠ Rudoleckého máme 3 logopedické asistentky, které pracují podle rad logopedky z SPC pro vady řeči ve Znojmě. Zaměřují se na společné procvičování mluvidel – dechová a artikulační cvičení. O radu, jak s dětmi dále pracovat mohou požádat logopedku MŠ – p. ředitelku.


 

Řeč je základním nástrojem zdravé komunikace

a slouží i k rozvoji dětského myšlení.

 

 

Individuální intervence na MŠ nám. Republiky provádí logopedka.

Její práce je zaměřena na:

  • Logopedickou diagnostiku

  • Logopedická intervence (diagnostika, terapie, prevence)

  • Zpracování zpráv z logopedických depistáží

  • Poradenská činnost pro rodiče

  • Po domluvě s rodiči ukázka práce s jejich dítětem

 

Děti mají zavedené logopedické sešity, podle kterých doma pracují s rodiči. Se Děti si zde mohou obrázky vybarvovat. Rodiče mohou psát postřehy či dotazy logopedce. Sešity je nutné nosit do MŠ a zase si je odnášet domů k procvičování mluvidel.

Rodiče mají možnost, kdykoliv se přijít podívat na naši společnou práci.

Spolupráce mezi rodinou a MŠ při logopedii je velice důležitá. Bez vzájemné spolupráce je logopedická intervence velice obtížná.

 

 

Skupinová intervence probíhá ne třídách buď s logopedickým asistentem nebo s logopedkou. Vše probíhá zábavnou, hravou formou, tak aby si děti neuvědomovaly, že se něco učí a dokázaly ve skupině překonat své řečové obtíže.

Řeč je totiž důležitá pro harmonický rozvoj celé dětské osobnosti.

 

 

Individuální intervence probíhá 1x týdně:

 

Sudý týden

Pondělí 7:30-9:30 hod. Sluníčka

Úterý 7:30- 9:30 hod. Žabičky

Středa 7:15-9:30 hod. Berušky Rudolecká

Čtvrtek 7:15-9:30 hod. Motýlci

Pátek 7:15-9:30 hod. Koťátka Rudolecká

 

 

Lichý týden

Pondělí 7:30-9:45 hod. Sluníčka

Středa 8:00-9:30 hod. Žabičky

Čtvrtek 7:30-9:30 hod Motýlci

 

 

Správnou výslovnost ovlivňuje mnoho faktorů:

Vytváření jednotlivých hláse, zejména těch artikulačně náročnějších trvá určitou dobu.

Proto nepřesná nebo odchylná výslovnost je jev pouze přechodný – vývojový. Tento jev se v průběhu dalšího vývoje, rozvojem motoriky mluvidel a sluchové diferenciace, ve většině případů upraví. Mateřská škola je ideální prostředí pro rozvíjení dětskéřeči. Paní u

itelky mají široké možnosti věnovat se cíleně a opakovaně rozvoji smyslového vnímání a obratnosti mluvidel, rozvoji fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, což mohou provádět během celého dne formou hry.

K logopedické prevenci patří i rozvoj jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné

innosti. Smyslem logopedické prevence je předcházení vadám v jejich celé šíři.

 

Velmi důležitý pro děti je mluvní vzor itelky a rodičů.

 

 

 

Zpracovala:

Mgr. Lenka Nováčková-logoped

Ředitelka MŠ