Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školné na nadcházející měsíce

article preview

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, IČO: 709 83 534 tel. 731 629 546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

 

Dodatek č. 1 ke směrnici:

,,Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“ ze dne 2.5.2019

 

Č.j.: 168/2020

 

Na základě rozhodnutí ze dne 12. března 2020 – opatření města Znojma, RM města schváleno v usnesení 63/2020 v bodě č. 2861 (uzavření všech mateřských škol, které zřizuje Město Znojmo od 16. 3. 2020 do odvolání) je přechodně stanovena výše školného takto:

- Březen - platí se 50% z celkové výše školného

- Duben – školné se neplatí = 0,-Kč

- Květen – u dětí navštěvujících MŠ od 25.5.2020 je výše školného 50% z celkové částky, v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ (ani jeden den) je školné 0,-Kč.

Tato úprava je platná do 31.5.2020.

 

Od června 2020 nastává normální režim dle Směrnice……

 

- Červen – plná platba školného, i když dítě MŠ nenavštěvuje

- Červenec, srpen – zůstává beze změny dle Směrnice…..v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ (ani jeden den) je školné 50% z celkové částky. Pokud dítě navštíví MŠ 1 den v měsíci, tak hradí školné v plné výši.

 

 

Znojmo dne 2. 6. 2020

Mgr. Lenka Nováčková

ředitelka MŠ