Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika třídy

B E R U Š K Y

berusky.png

Naše třída se jmenuje BERUŠKY a jsme v budově mateřské

školy na ulici Rudoleckého. Ve třídě je 26 dětí ve věku od 2 do 6

let.

Dětem se věnují dvě paní učitelky.

Třídu tvoří dvě místností s herními koutky. Vzhledem k tomu, že

máme v jednom z koutů umístěný klavír, podněcujeme děti k

aktivnímu přístupu k hudbě, a to nejen cvičením hlasového

fondu, ale i hrou na hudební nástroje a hudebně pohybovými

hrami.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s

činnostmi řízenými, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

K pobytu venku využíváme velkou zahradu, přilehlou k budově

mateřské školy a k vycházkám do přírody nedaleký Národní

park Podyjí.

K odpolednímu odpočinku nám slouží obě místnosti.

Na dopolední svačinku a oběd docházíme do jídelny v přízemí

budovy a odpolední svačinku nám přináší paní kuchařka přímo

do třídy, což umožňuje postupné a klidné vstávání dětí.

 

 

Příspěvky

Co děláme celý den

9. 12. 2018

 CO DĚLÁME CELÝ DEN      

         BERUŠKY          berusky.png

 

 

S dětmi pracují dvě paní učitelky:   

6:00 – 9:20

Scházení dětí v MŠ, spontánní hry dle volby dětí, současně činnosti dle plánu třídy - individuální i skupinové práce

8:15

Uzamykání budovy z bezpečnostních důvodů dětí

 8:30 – 8:45

Osobní hygiena, dopolední svačina v jídelně u své třídy

9:20 - 11:20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zahrada, školní hřiště, vycházky po okolí

11:20-11:30   

Převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd

11:30 -11:55

Oběd a osobní hygiena dětí

11:55 -14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí,

klidové aktivity

14:00-14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:00-16:00

Odpolední činnosti, spontánní hry dětí, zájmové a pohybové činnosti.

Za pěkného počasí odcházíme na zahradu a všechny činnosti pokračují venku.