Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

3. 4. 2019

Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, tel. 731629546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

ŽÁDOST

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace od následujícího školního roku 2019/2020 s nástupem dne………………………………, do zahájení povinné školní docházky.

 

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností, (pokud není shodná s trvalým pobytem)

……………………………………………………………………………. Telefon : ………………………………………………………………..

Požadovaná délka docházky (nehodící škrtněte):celodenní                  polodenní

Vyjádření lékaře:

Dítě je řádně očkováno:     ano / ne

(* nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku mateřské školy)……………………………………………..

 

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:

a) zdravotní              b) tělesné            

c) smyslové     - jiné závažné sdělení

 

Alergie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

Datum, razítko a podpis lékaře

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………………………………………..

 

Žádost byla přijata dne:…………………………                                                 Zpracovala:……………………………………

 

žádost ke stažení zde: Žadost o přijetí do MŠ.docx