Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

 nám. Republiky 877/15, 669 02 Znojmo, tel. 731629546, e-mail: mszn.republika@tiscali.cz

Č.j.: 170/2017

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

v mateřské škole

pro školní rok 2017/2018

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005Sb.,

o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

190,-Kč / měsíčně

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet ve SBERBANK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne: 1.9.2017                       Mgr. Lenka Nováčková               ……………………

                                                               Ředitelka mateřské školy                 razítko školy