Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

VELIKONOČN TVOŘENÍ

2. 4. 2019

859779_velikonocni-pomlazka.jpgMilí rodiče, zveme vás na 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

spolu s dětmi na třídách

OD 2. 4. VŽDY V RANNÍCH ČI ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

Hotové výrobky budou zdobit břízky na náměstí.

TĚŠÍ SE DĚTI A PANÍ UČITELKY.

482540-top_foto1-ky3gp.jpg

 

 

 

 

 

 

znojmo.logo_.jpg

Spolufinancováno městem Znojmem 

 

 

 

 

Z NAŠÍ TŘÍDY

2. 4. 2019

ŽABIČKY KRESLÍ OBRÁZKY DO SOUTĚŽE

56325188_648248275612240_3177861944581292032_n.jpg

________________________________________________________________________________________

TEREZČIN DĚDEČEK NÁM ČETL POHÁDKU

56513141_414412069322361_8277392454685032448_n.jpg56517147_1402549839885007_7180139915282219008_n.jpg

 

 

 

 

 

56549502_336986143591548_1888858739117654016_n.jpg

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

2. 4. 2019

ZAČÍNÁME TVOŘIT NA BŘÍZKY,

PŘIJĎTE SI DO ŽABIČEK TAKY VYTVOŘIT :-)

56325185_379139889593453_5987091132524265472_n.jpg55524757_357982411483993_1000289237469233152_n.jpg

 

ZÁPIS DO MŠ 9.5.2019

3. 4. 2019

 

Zápis dětí do mateřských škol

zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2019/2020

se koná

 

ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 9:00 do 16:00 hodin

 

Zápis dětí bude probíhat v těchto zařízeních:

 • MŠ Znojmo, nám. Armády 9,
 • MŠ Znojmo, Dělnická 2 (i pro odloučené pracoviště Gránická),
 • MŠ Znojmo, Holandská 2(i pro odloučené pracoviště Loucká 7),
 • MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odloučené pracoviště MUDr. J. Janského 13),
 • MŠ Znojmo, Přímětice 279 (i pro odloučené pracoviště Přímětice 116),
 • MŠ Znojmo, nám. Republiky 15 (i pro odloučené pracoviště Rudoleckého 19),
 • ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 (i pro odloučené pracoviště Konice),
 • ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569na odloučeném pracovišti
  MŠ v Mramoticích,
 • ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98na odloučeném pracovišti MŠ Slovenská 33.

 

 • Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií mateřských škol.

 

Informace k zápisu:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné 
  (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2013
  do 31. 8. 2014).
 • Mateřská škola nebude přijímat žádosti od zákonných zástupců dětí, které nebudou mít
  2 roky k 1. 9. 2019
 • Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2018, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury
  a památkové péče, právní předpisy.
 • V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
 • V den zápisu 9. 5. 2019 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost.
  S sebou přineste originál rodného listu dítěte
   a občanský průkaz k ověření uvedených údajů. Po ověření bude žádost zaevidována a bude Vám přiděleno registrační číslo dítěte.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře
  ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení je žádost neplatná
  a nebude zaevidována
  .
 • Tiskopisy žádostí budou k dispozici ve všech mateřských školách a to měsíc
  před konáním zápisu nebo na stránkách 
  www.znojmocity.cz
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledek řízení se řídí bodovým ohodnocením
  dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu.Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
  kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
  (§ 183, odst. (2) školského zákona).
 • školka 75 %

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

3. 4. 2019

(302)Čteme dětem

3. 4. 2019

V pondělí 8.4.2019přijde do třídy SLUNÍČEK,

číst pohádku před odpočinkem teta od Lukáška.

 

39340faec7476a4546c65d84e703c2d2.jpg

Teta má pro děti připravenou krásnou knížku, kterou rádi čtou společně s Lukáškem.

Doufáme, že upoutá i všechny kamarády ve třídě Sluníček.

 

logo_znojmo_cmyk.jpg

Spolufinancováno městem Znojmem

      

 

 

VELIKONOČN TVOŘENÍ

3. 4. 2019

ZAČÍNÁME S VELIKONOČNÍM TVOŘENÍM

55919108_276070283271840_5983702484932100096_n.jpg56161531_1113751095482935_6243293714211405824_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56615109_2020439298073797_5116960921909985280_n.jpg56652930_261131631460516_3026264682957635584_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56835732_299888317347520_309686456509530112_n.jpg56350717_1937954126332942_4548824125463855104_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Jihomoravského divadla

3. 4. 2019

Ve středu jdeme s dětmi do Jihomoravského divadla ve Znojmě

na pohádku MAXIPES FÍK

hqdefault.jpg

Jedná se o pohodový příběh na motivy večerníčku. Pojednává o příhodách přerostlého mluvícího psa Fíka

a o holčičce Áje.

 

Návštěva Jihomoravského divadla

3. 4. 2019

 

Ve středu jdeme s dětmi

do Jihomoravského divadla ve Znojmě

na pohádku MAXIPES FÍK

hqdefault.jpg

Jedná se o pohodový příběh na motivy večerníčku. Pojednává o příhodách přerostlého mluvícího psa Fíka

a o holčičce Áje.

 

 

kreslíme do soutěže

4. 4. 2019

Sluníčka kreslí obrázky do výtvarné soutěže

56140497_2808746392683899_290851835210629120_n.jpg56264396_368429463884292_1724778417041178624_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

56470391_257913305087784_2745954235089682432_n.jpg

56286767_534412933632238_8218693162420404224_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kreslíme do soutěže

4. 4. 2019

Motýlci kreslí obrázky do výtvarné soutěže

56158138_282770229281226_2884199525721833472_n.jpg56189999_2060164087608162_2929561033271934976_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56218215_340835913212399_6363227076769611776_n.jpg

 

jarní proházka

10. 4. 2019

Jarní vycházka

20190405_103103.jpg20190405_122353.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

20190405_102714.jpg

 

narozeninová oslava

10. 4. 2019

Narozeninová oslava

56422373_384908208766406_3953155759721676800_n.jpg56623239_388394215331114_5967839384001576960_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

56800760_1541870825956972_3132351848342618112_n.jpg56866417_756058078123704_1854303914745135104_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

57238821_192104895005881_849442727538982912_n.jpg

 

 

 

 

 

 

56980698_456768328400185_4295815607875534848_n.jpg

56973876_1513493748783207_413051235399106560_n.jpg

 

Česko čte dětem

10. 4. 2019

 

Teta od Lukáška nám četla pohádku

"PYŽAMOVÁ PÁRTY"

56517055_319413695409714_7379219148464717824_n.jpg56649244_2202754103373773_3351403224912363520_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

56691487_780311515702927_2379777057283375104_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolufinancováno městem Znojmemlogo_znojmo_cmyk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderní formy výuky

10. 4. 2019

 

 

Naše škola realizuje projekt „Moderní formy výuky MŠ Znojmo“reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008731, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin Kč

Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

Projektový den ve škole

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Komunitně osvětová setkávání

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

bez-nazvu.png

 

Slavíček -regionální kolo

10. 4. 2019

Regionální kolo pěvecké soutěže

"SLAVÍČEK"

Terezka a Jirka krásně zpívali

56502831_386065098907434_4330654308111482880_n.jpg56520125_2157825280972004_4718331495201112064_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56544666_592023571276173_5797375074075934720_n.jpg56598122_377373806450958_5091241326301675520_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56968347_390659741487751_1987941646066515968_n.jpg

 

Slavíček -regionální kolo

10. 4. 2019

Regionální kolo pěvecké soutěže

"SLAVÍČEK"

Terezka a Jirka krásně zpívali

56502831_386065098907434_4330654308111482880_n.jpg56520125_2157825280972004_4718331495201112064_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56544666_592023571276173_5797375074075934720_n.jpg56598122_377373806450958_5091241326301675520_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56968347_390659741487751_1987941646066515968_n.jpg

 

MAXIPES FÍK v divadle

11. 4. 2019

Návštěva divadla a představení MAXIPES FÍK

56627472_375760353030212_830571946910416896_n.jpg56571151_326652241324977_8683015084584206336_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

56965437_2210546305691119_3537379870084431872_n.jpg56685765_337403990462601_1197500387511238656_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

56770520_424970431594588_4228099083312562176_n.jpg56927224_2276337695766474_3025009903967141888_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

56675177_528504247677351_7621104078713520128_n.jpg56894407_2320974851557258_1951149195272388608_n.jpg

 

VELIKONOCE

11. 4. 2019

Třída MOTÝLKŮ nazdobila za MŠ nám.Republiky velikonoční břízku

56713015_418638745615457_3043695786253615104_n.jpg56757353_1185299008296881_1548019536190504960_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

56816045_324365854948678_6609866810692993024_n.jpg57101658_800554570309233_4012967731983810560_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56775712_858646314527942_9180212855390076928_n.jpg57116344_638554673256763_1520432901118754816_n.jpg

 

 

 

 

 

 

56997578_351961568834360_955843223673110528_n.jpg57453677_1760756720737298_1947576783209496576_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

VESELÉ VELIKONOCE 

 
 

VELIKONOCE

11. 4. 2019

A VELIKONOCE MOHOU ZAČÍT. BERUŠKY MAJÍ HOTOVO

56604896_662908280824305_3816663240948056064_n.jpg56606299_2302635956677233_5525308833112522752_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56823312_831542620535525_8434416347357642752_n.jpg57200743_1233818020127071_5044099872634961920_n.jpg

 

 

 

 

 

 

56685810_577610179406674_6674614658155937792_n.jpg

 

Nalezené složky

 

tvoření u motýlků

Datum: 4. 4. 2019
Fotografií: 15
Složek: 0

VELIKONOČN TVOŘENÍ

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 8
Složek: 0

VELIKONOCE

Datum: 15. 4. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0

pohádka- uklidíme les

Datum: 23. 4. 2019
Fotografií: 6
Složek: 0

pohádka- uklidíme les

Datum: 23. 4. 2019
Fotografií: 8
Složek: 0